THÔNG TIN CẬP NHẬT

Website liên kết

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Đình Quý)
 • (Trương Thanh Lam)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  9 khách và 0 thành viên

  Thời tiết

  DANH NGÔN

  HOA SEN

  ẢNH ĐẸP

  Phương pháp vét cạn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Biên tập lại
  Người gửi: Nguyễn Trung Nhẫn
  Ngày gửi: 08h:32' 13-11-2013
  Dung lượng: 78.8 KB
  Số lượt tải: 256
  Số lượt thích: 0 người
  Phương pháp vét cạn toàn bộ.

  Muốn tìm được cây kim trong đống rơm, hãy lần lượt rút từng cọng rơm cho đến khi rút được cây kim
  Mô tả tuật toán:
  Gọi D là không gian của bài toán (tập tất cả các khả năng có thể xảy ra của bài toán)
  D = tập tất cả các bộ (x1, x2, …, xn)
  Trong đó:
  X1 ( D1
  X2 ( D2

  Xn ( Dn
  Và Di là các tập hữu hạn có số phần tử mi
  Gọi quy tắc xác định lời giải là một ánh xạ f
  f : D ( {True, False}
  Để tìm kiếm lời giải bài toán ta lần lượt xét tất cả các phần tử của tập D, nếu phần tử x=(x1,x2,…, xn) thỏa f(X)= True thì X là một lời giải của bài toán
  Coloigiai:=false;
  For ( x1 ( D1 do
  For ( x2 ( D2 do
  ….
  For ( xn ( Dn do
  If f(x1,x2,..,xn)=True then
  begin
  là 1 lời giải
  coloigiai:=true
  end;
  If coloigiai= False then
  VD1. Vừa gà vừa chó 36 con, bó lại cho tròn 100 chân chẵn. Tìm số gà, số chó mỗi loại?
  HD. Ta có D = D1 x D2
  D1: tập các giá trị mà số gà có thể nhận D1=[1..36] ( ga
  D2: tập các giá trị mà số chó có thể nhận D2=[1..25] ( cho
  Điều kiện nhận kết quả
  Đk1: ga+cho =36
  Đk2: ga x 2 + cho x 4 =100
  Code tham khảo
  var ga, cho:byte;
  begin
  for ga:=1 to 36 do
  for cho:=1 to 25 do
  if (ga+cho=36) and (ga*2+cho*4=100) then write(ga:4,cho:4);
  readln
  end.
  VD2. LỚP HỌC MÚA
  Lớp học múa khiêu vũ dạ hội của giáo sư Padegras có n học sinh nam và nữ ghi tên. Giáo sư cho tất cả học sinh xếp thành một hàng dọc và chọn một nhóm các học sinh liên tiếp nhau cho buổi học đầu tiên với yêu cầu là số học sinh nam và nữ phải bằng nhau.
  Hãy xác định, giáo sư Padegras có bao nhiêu cách lựa chọn khác nhau cho buổi học đầu tiên.
  Dữ liệu: Vào từ file văn bản DANCE.INP:
  Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 106),
  Dòng thứ 2 chứa xâu độ dài n bao gồm các ký tự từ tập {a, b} xác định dòng xếp hàng, a là nam, b – nữ.
  Kết quả: Đưa ra file văn bản DANCE.OUT một số nguyên – số cách lựa chọn.
  Ví dụ:
  DANCE.INP DANCE.OUT
  8
  abbababa 13
  Kiểm tra các xâu con k ký tự liên tiếp nhau, với k = 2 ÷ n.
  
  Phát biểu lại bài toán: Đếm xem có bao nhiêu xâu con có số kí tự a bằng số kí tự b
  function compare(st:string):boolean;
  var x,y,j:integer;ss:boolean;
  begin
  x:=0;y:=0;
  for j:=1 to length(st) do
  begin
  if st[j]=`a` then inc(x);
  if st[j]=`b` then inc(y);
  end;
  if x=y then ss:=true else ss:=false;
  compare:=ss;
  end;
  Code tham khảo
  procedure xuly;
  begin
  k:=0;
  repeat
  k:=k+1;
  for i:=1 to n-k+1 do
  for j:=i+k-1 to n do
  if compare(copy(s,i,j-i+1)) then inc(dem);
  until k<=n;
  end;
  BÀI TẬP:
  Bài 1: Nhập vào dãy n số nguyên dương
  Yêu cầu:
  Sắp dãy số không tăng
  In ra các cặp số nguyên tố song sinh (số nguyên tố song sinh là các cặp số nguyên tố có hiệu bằng 2
  Vd. 12 3 4 5 7 120 12 14 15
  120 15 14 12 7 5 4 3
  Co cac cap so nguyen to song sinh la:
  7 va 5
  5 va 3
  Code tham khảo
  procedure sapxep;
  var tam:integer;
  begin
  for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
  if a[i]
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓